Erfaring med å montere kjøkken sjøl.

Knut Grande

Det var en kjempe-bonus å innse at leveransen ville bestå i ferdig monterte skrog, med dører på og innredning på plass!

Dette sparte meg for minst 25 timers montasje-jobb i forhold til å få hele leveransen som flate pakker, og at jeg slapp å ha et helt, stort rom disponibelt til plass for å lagre delene under montering. Kjøkkenet  vårt består av 2 høye skap, og ca 7 meter benk i U-form med skap over og under. Enhetene kom godt merket med posisjons-nr i samsvar med planene.  Alle de løse delene, bein, skruer til forskjellig bruk, håndtak, foringer og dekk-sider, var pakket for seg, og gav god oversikt.

FORBEREDELSE FØR MOTTAK

Jeg hadde gått en runde med elektrikeren god tid i forveien, for å sikre meg at han fikk gjort sine forberedelser.  Plassering av stikkontakter rundt omkring var avklart, likeså belysning under overskap og bryter for disse.  Vi har også lys i et overskap, så det må også avklares i forkant.

Vi har et gammelt hus, med mange skjevheter¸- skjevheter i «alle» retninger.  Derfor valgte jeg å sette opp ei montasje-list på veggene for både over- og benkeskapene.  Hvis du velger ei lita list, kan du velge å la den stå permanent; – i hvert fall hvis du skal ha lyslist under overskapene. Høyde for plassering av list finner du på opp-risset/tegning du får fra Nybo. Ved å ha denne lista på plass, ble det bare å legge skapet oppå lista, og flytte det på plass i henhold til planen og feste det til veggen.

Før leveransen kommer, bør du bestemme deg for hvordan du vil starte montasjen.  Du bør velge et hjørne, og det kan være enklest å montere overskapene først.  Da kommer du godt inntil med trapp eller stige.  Derfra er det bare «å stable».  Ved å tenke over dette, finner du en rekkefølge på de enhetene du vil trenge.  Dermed kan du lagre enhetene i riktig rekkefølge når de bæres inn, og du kan lagre tett og effektivt.

Du bør ha en hjelper eller to når leveransen kommer.  Ved at skrogene er ferdigmontert og innredning er satt inn, er noen av enhetene tunge og krever minst to til å bære.
Å ha hjelp til å starte montasjen, er en kjempefordel.  Du KAN klare det aleine, men det er både enklere og hyggeligere å være to.

MONTASJE

Du bør ha minst 2 el-skrutrekkere/driller.  I den ene må du ha et 5mm bor.  Det skal brukes til å for-borre hull for å skru fast oppe i bakkant, og til å borre for koplingsskruene som skal låse skrogene sammen.  I den andre må du ha en stjerne-bit for koplingsskruene og ev til de skruene du vil feste skroget til veggen med.  Enten i en tredje trekker eller som bits trenger du Torx, 10, 15 og 20. Og så trenger du selvfølgelig et Vater.  Det vil være en stor fordel om du har et par tvinger, helst en type du kan betjene med ei hand (Biltema, Claes Ohlsson, Jula eller andre). Når du kommer så langt som til benkeplata, trenger du stikksag/vippesag og stort nok bor til at du kan stikke bladet til saga ned gjennom hullet.

Hva som monteres i hvilken rekkefølge, vil sikkert variere ut fra hva den enkelte tenker er lurest. Jeg tror følgende kan være lurt: overskapene, foringer for å fylle åpninger, eventuell oppforing til tak, benkeskap, foringer for å fylle åpninger (det er lettest å få de på plass før benkeplata legges på), benkeplater og til slutt høyskap.  Helt til slutt kommer eventuell foring ved høyskap.

For å gjøre skrogene lettere, bør du ta av døra og ta ut ev hyller eller annen innredning.

Jeg begynte med overskap i et hjørne.  Satte opp det første skapet, og satte i en enkelt skrue for å holde det i posisjon.  Før du skrur det helt fast bør du kople fast naboskroget. Sett den neste oppå lista, flytt det inntil, pass på at skapsidene ligger parallelt i forkant og lås dem sammen med tvinger. Sett i 2 koplingsskruer, og fest også dette til bakveggen med en skrue. Sett ev på enda ett skrog på samme måte. Så må du sjekke at frontene er i lodd «i alle kanter».  Her oppdager du fordelen ved å ha lista i underkant. Nå vil alle de oppsatte skapene ligge i Vater bortover.  Da er det tid for å feste skapene ordentlig. Følg med nå du går bortover, så du husker å ta hull for el-punkter som står der. Gjør ferdig alle overskapene, før du begynner nede.  Sett på eventuelle dekksider før du setter på dørene igjen.

Dersom du skal sette på foringer opp til taket, bør du vurdere å gjøre det nå; – før benkeskapene settes på plass.  Fremgangsmåten omtales seinere.

Benkeskapene bør også tømmes for dør og innredning før de settes opp.  Dersom du har satt opp en montasje-list, trenger du bare å montere bein i framkant.  Har du ikke list, må i hvert fall det første skroget ha 4 bein.  Beina kan monteres på i «2 retninger»: i den ene retningen står hele beinet inn under skroget, i den andre retningen vil en liten utkraging stikke utafor skrogsida.  Denne utkraginga settes for at neste skrog skal ha noe i hvile på, og parere men det skroget som står fra før. Dersom du ikke har montasje-list, må du ha merket av i hvilken høyde benkeskapene skal monteres i forhold til. En horisontal linje i hele lengden av benken(e).  Framgangsmåte som for overskapene.

For montasje av eventuelle høyskap, må dekkside settes på før skroget settes på sin endelige plass. Hos oss skulle et høyskap stå inn mot benkeplate.  Jeg valgte derfor å la benkeskapet under enden av benken stå løst, mens jeg monterte benkeplatene. Benkeplatene skulle ligge i en U-form, om måtte låses sammen først.  Når benkeplata var klar, satte jeg høyskapet, med dekksida på, inntil enden av benkeplata og så låste høyskapet sammen med benkeskapet under plata.

Dekkside for høyskap lange nok til å rekke helt opp til taket.  Før du kapper dekksida, må du avgjøre om den skal gå helt opp taket eller ikke.
Montasje av høyskapet er på samme måte som for de andre. De kan være tunge å håndtere, derfor er det godt å være 2.

Foringer må tilpasses.  Du har fått med emner.  På tegningene er de angitt med mål, men det er lite trolig at det er det er samme målet når skapene er montert. Før du begynner å kappe, må du tenke igjennom hvordan den enkelte foring vil bli sett når det hele er ferdig: foringene nede vil bli avsluttet oppunder benkeplate, så kuttkanten bør ligge oppunder der. Foringene oppe vil du se nedre ende av, så kuttkanten bør også her være oppe.  Kapp først i riktig lengde, så i riktig bredde.  Mål både oppe og nede på hver foring, for det kan opptre forskjeller. Jeg pleier å legge sag-kuttet litt på skrå, slik at foringa har riktige mål på den sida som skal synes mens den er litt smalere bak.  Da er den lettere å få på plass.  Dytt den på plass, den skal ligge langs forkanten på skroget.  Skru inn fra naboskapet oppe og nede på begge sider.

Benkeplatene kommer ferdige med de mål som står på tegningene.  Hvis platene skal legges som vinkel eller T eller U, er de klargjort med et låse-system.  For å komme til låsepunktene når platene ligger på, må du lage hull i toppen av benkeskapet som står under skjøten. NB! Jeg var uoppmerksom på hva slags skrog som sto under den ene skjøten, og skar bort festet for en hjørnekarusell. Dumt !

Vi har et gammelt hus, hvor veggene ikke er helt i lodd og heller ikke helt rette.  Vi opplevde derfor både at plata bakerst i U’en måtte være kortere i bakkant enn foran, og at den ene veggen ikke sto i rett vinkel med den bakre plata.  Dermed ble det en hel del fin-tilpassing før vi kunne låse det hele på plass.  Ta deg tid og prøv mye! For meg ble det slik at når den bakerste plata først var lagt ned, så ble det ikke mulig å får den opp igjen
I tillegg må du lage hull for servant og eventuell koke-topp.  Det er helt nødvendig at du gjør tilpassinger på platene før du tar hull, for de store hullene vil svekke plata betydelig når du skal snu og løfte.
Det følger med scilicon for å lime skjøten, og låse-systemet drar delene enkelt sammen med en 10mm fastnøkkel.

Oppforinger til taket.  De bør/må settes langs framkant av skroget.  Jeg monterte våre langs framkant av dørene, og det gav både mer jobb og en uforutsett utfordring der hvor det ligger dekkside på et overskap. Dette siste anbefales ikke. For å starte montasjen, må du tenke gjennom hvordan du vil se skjøtene / overgangene. Derfor bør de foringene du vil se rett inn på være «i hel lengde», mens de andre settes inntil.  Tenk gjennom en rekkefølge på montasje, slik at kutt-endene ikke blir synlige.  De skrues fast opp gjennom skroget.

Dersom du skal ha taklist, bør du sette ei list i taket som hold av foring i bakkant øverst.  Ellers kan du dytte inn foringa når du skal sette på taklistene.

Jeg valgte slik: der jeg kunne, i rettvinklede, utvendige hjørner og eventuelt ved skjøt i hele lengden, lot jeg den ferdig leverte enden være synlig.  I utvendige hjørner la jeg derfor delene butt i butt. I innvendige hjørner lagde jeg ikke gjæring, men lot den ene sida gå rett inn og satte den andre rett inntil. Denne siste var ikke kappet i rett vinkel, men litt på skrå (15-20 grader) slik at bare den tynne, folierte kanten traff inn mot den første.

Vi har noen hjørneskap oppe, og der gjorde jeg på samme måte. Der får du noen 45 graders overganger som kan være spennende å få til.  Jeg lot den ene foringa gå rett inn, kappet den andre i 45 grader (altså større vinkel enn nødvendig) og satte den inntil.

Lyslister ble kappet og montert etter samme prinsipp som oppforingene.  Skrus fast gjennom skroget.

 

 

 

 

Lyslist kappet og montert